Meny

BA LED Kontor

Tidligere var det et mål at kontorbelysningen skulle gi et jevnt gjennomgående lysnivå. Men ny kunnskap viser at effektiviteten på arbeidsplassene kan bedres vesentlig hvis man i større grad tilpasser belysningen presis til den enkelte arbeidsoppgave.

Berggård Amundsen & Co AS, Enebakkveien 150, 0612 Oslo - Telefon: 23 03 63 00 - Faks: 23 03 63 01 - E‑post: ba.oslo@elgros.no - www.baelgros.no